DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Lingua

Lingua

lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6

lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
Encontros dos Axóuxeres, con Mercedes Peón
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6

O Concello do Barco conta cun Servizo de Normalización Lingüística (SNL) que pon ao dispor de todos os veciños e veciñas do municipio,  para impulsar o proceso de recuperación e extensión dos usos sociais da nosa lingua. Este servizo atende as consultas e suxestións de todas as persoas interesadas en temas relacionados coa normalización do idioma galego e os dereitos lingüísticos, nas oficinas municipais, de luns a venres e con horario de 9.00 a 14.00 h.

Observación: este servizo permaneceu temporalmente inactivo, entre o 24 de xullo e o 29 de outubro de 2008. Arestora desenvolve as súas funcións con normalidade.

Enderezo: edificio Multiusos, 1º andar. Praza do Concello, 2.  32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) Tel.: 988 320 202 (ext. 124) / Fax: 988 325 978 / E-correo: snl.xavierroo@mundo-r.com

Obxectivos do SNL
Os obxectivos principais do Servizo de Normalización Lingüística son incrementar o uso social da lingua, contribuír á completa galeguización da administración local e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

Funcións

Asesoramento:

 • Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración,tanto nos seus textos escritos como nas intervencións orais.  
 • Normalizar a imaxe lingüística e fixar criterios lingüísticos propios para a administración local. 
 • Ofrecer asesoramento lingüístico e resolver dúbidas.
 • Elaborar modelos de documentos propios da institución.

Formación (socio)lingüística:

 • Planificar e xestionar a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos.
 • Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos que axuden ao traballo en galego, etc.
 • Detectar as necesidades formativas do cadro de persoal do Concello e, sobre esta base, poñer en marcha un programa de formación lingüística.
 • Colaborar no deseño de programas de formación -non lingüística- para garantir deste xeito a presenza do galego e de contidos favorábeis á mellora das actitudes lingüísticas.

Dinamización lingüística: 

 • Planificar e xestionar actuacións encamiñadas a dinamizar o uso do galego nas actividades cotiás da cidadanía en todos os ámbitos.
 • Informar sobre as liñas de axuda dirixidas á rede asociativa, educativa e empresarial para normalizar o uso da lingua galega.
 • Deseñar e propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien o persoal da administración local e a sociedade en xeral respecto ao uso da lingua galega.
 • Apoiar e difundir todas as iniciativas que xurdan no concello e/ou na súa comarca e que teñan como obxectivo a recuperación e o impulso ao uso do galego.

Vídeos do Contador no Barco (1 xuño 2008)

Este servizo apoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e da igualdade de dereitos para o galego.

Nova Ventana Manifesto Convivencia
Prema sobre a imaxe
Nova Ventana Dominio Galego

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
 • Rus
 • Eng