DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Bases de selección para a contratación laboral temporal, a través da modalidade contractual de servizo determinado, dun/dunha educador/a familiar

Bases de selección para a contratación laboral temporal, a través da modalidade contractual de servizo determinado, dun/dunha educador/a familiar

28.01.10 09:32

O prazo de presentación das solicitudes remata o día 2/2/2010.

O obxecto das presentes bases é regula-la contratación laboral temporal, para o ano 2010, a través da modalidade contractual de servizo determinado, dun/dunha educador/a familiar, sendo a duración máxima do contrato ata o 31 de decembro de 2010, finalizando nese momento a relación laboral co concello a todos os efectos, e condicionando o contrato á subvención que se reciba da Xunta de Galicia para o desenvolvemento de programas de educación familiar. A finalidade da contratación será a intervención social individualizada de carácter integral en núcleos familiares que se atopen en situación de dificultade social ou risco; dito servizo prestarase a través de visitas domiciliarias e no Departamento de Servizos Sociais que posúe o Concello do Barco.

Podes descarga-las bases neste enlace:

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng