BASES PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE PERSOAL LABORAL CATEGORÍA DE PEÓN DE PARQUES E XARDÍNS PARA POSIBLES COBERTURAS TEMPORAIS

21.09.15 09:09

É obxecto destas bases a regulación do proceso selectivo para crear unha bolsa de emprego co obxecto de acudir a ela para cubrir prazas de peón de parques e xardíns do Concello do Barco de Valdeorras nos supostos do artigo 15.1 do Estatuto dos traballadores durante o ano 2015 e 2016, respectando, en todo caso, as limitacións establecidas pola Lei de orzamentos xerais vixente para cada exercicio.As funcións son as propias de peón de parques e xardíns, de acordo co organigrama municipal.As retribucións segundo convenio colectivo (peón).

Enlace o BOP

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng