Bases de selección dun funcionario interino “arquitecto técnico”

29.11.12 13:20

Convocatoria para cubrir como funcionario interino ao abeiro do artigo 10.1 a) da Lei 7/2007, de 12 de outubro, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, unha (1) praza vacante na plantilla de persoal do Concello do Barco de Valdeorras.

Ver Bases

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng