DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Accesibilidade

Accesibilidade

Política de Accesibilidad

O sitio Web do Concello do Barco de Valdeorras adopta unha serie de medidas co obxetivo de mellorar a sua accesibilidade.

A política de accesibilidade aplicada cumple as esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web do Concello do Barco de Valdeorras www.concellodobarco.org que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

Cumplimiento de los estándares

  • As páxinas deste sitio web cumpren todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2004.
  • Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C(World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).
  • A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1 (CSS 2.1).
  • Empregouse a linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Estrito.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 10/02/2011.

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng