Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Detalle Perfil

Detalle Perfil

Datos Xeráis

Denominación: Anuncio para la licitación del contrato de servicio de limpieza de las sedes municipales y locales municipales

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Orzamento con IVE: 583.320,92 €

Anuncio de contratación

Publicación no perfil: 14-10-16

Data Remision D.O.U.E.: 10-10-16 Data Publicación D.O.U.E.: 13-10-16

D.O.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357538-2016:TEXT:ES:HTML

Data Publicación B.O.E.: 18-10-16

B.O.E.: https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-B-2016-50885.pdf

Data Publicación D.O.G.: 18-10-16

D.O.G.: www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161018/AnuncioL309-111016-0001_gl.html

Data fin de presentación de ofertas: 14-11-16

Apertura de plicas
Publicación no perfil Sobre Lugar Data Hora
29-11-16 A Sala de Reunións do primeiro andar do edificio de usos multiples Concello do Barco de Valdeorras, Praza do Concello s/n 02-12-16 10:00
20-12-16 B Sala de reunións do primeiro andar do edificio de usos múltiples do Concello do Barco de Valdeorras sito na Praza do Concello s/n 21-12-16 13:00
Datos da adxudicación
Publicación no perfil Estado Adxudicatario Orzamento Data
Provisional 0,00 €
22-12-16 Definitiva Servicios Auxiliar de Mantenimiento y Limpieza S.L. 0,00 € 22-12-16
Documentos

Voltar

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia