DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Detalle Perfil

Detalle Perfil

Datos Xeráis

Denominación: Licitación do Contrato de Organización das Festas do Cristo do ano 2016

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Orzamento con IVE: 77.500,00 €

Anuncio de contratación

Publicación no perfil: 21-06-16

Data Publicación D.O.G.: 21-06-16

D.O.G.: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160621/AnuncioL309-160616-0005_gl.html

Data Publicación B.O.P.: 17-06-16

B.O.P.: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=139&fecha=20160617

Data fin de presentación de ofertas: 06-07-16

Apertura de plicas
Publicación no perfil Sobre Lugar Data Hora
06-07-16 A Sala de Reunións, 1º andar, edificio de usos múltiples, Concello do Barco de Valdeorras, Praza do Concello s/n O Barco 08-07-16 09:00
12-07-16 B 1º planta del núm. 2 de la Plaza del Concello, O Barco 32300 14-07-16 12:00
12-07-16 C 1º planta del núm. 2 de la Plaza del Concello, O Barco 32300 14-07-16 12:00
DESERTO

Data Publicación Deserto no perfil: 15-07-16

Data Deserto: 15-07-16

Documentos

Voltar

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia