Perfil do Contratante

De acordo co artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual os órganos de contratación difundirán, a través de Internet, no seu perfil de contratante datos e informacións como os anuncios de información previa, as licitacións abertas ou en curso e a documentación relativa ás mesmas, as contratacións programadas, os contratos adxudicados, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse co órgano de contratación.

Abre un enlace externo en una nueva ventanaAcceso ó Perfil do Contratante

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng