DailyCBD DailyCBD DailyCBD DailyCBD

Concello do Barco : Punto limpo

Punto limpo

Punto Limpo Municipal

 • Horario: De Lúns a Venres: de 9,30 a 13,10 horas, pola maña, e de 16,00 a 19,30 horas, pola tarde. Os sábados, de 9,30 a 13,40 horas.
 • Teléfono: 988 32 01 38 / 699 49 19 60
 • Localización:Estrada Nacional 536, á saída de Viloira e a carón da ITV
 • Xestión:
 • Soamente se admiten residuos xerados por particulares e os producidos en pequenos comercios, oficinas e servizos cando sexan asimilables a urbanos ou municipais.
 • Prohíbese a entrada de residuos de orixe industrial, excepto os seguintes residuos:plásticos varios, papel e cartón, ferraia e madeiras. En ningún caso se admitirán residuos perigosos de orixe industrial.
 • O punto limpo ofrece servizo ao concello do Barco de Valdeorras e permitirá que os particulares de concellos limítrofes que non dispoñen destas instalaciones,depositen nel os seus residuos.
 • O traslado de residuos corre a conta do cidadá, cos seus propios medios de transporte.

RESIDUOS ADMITIDOS

RESIDUOS NON ADMITIDOS

Papel e cartón

Envases de vidro e cristal plano

Envases de plástico, briks e latas

Plásticos varios( PVC, PET, etc)

Madeira

Restos metálicos de fogares(ferralla)

Electrodomésticos sen CFC: (liñ marrón: televisións, videos, lectores de DVD, equipos de música); (liña branca: lavadoras, lavalouzas, vitro-cerámicas, microondas, fornos, cociñas, encimeiras de gas e eléctricas, campás extractoras, quecedores);(liña gris: computadoras, monitores, impresoras, ordenadores portátiles, xoguetes)

Residuos voluminosos (mobles, colchóns, somieres , etc)

Residuos procedentes de obras menores

Cubertas de rodas de coche, motos e bicicletas

Cubertas de rodas de tractor

Téxtiles

Lodos de pintura e verniz

Pilas (botón, alcalinas e salinas)

Baterías de chumbo

Tubos fluorescentes

Lámpadas haloxenas

Tóner e cartuchos de impresión.

Aerosois

Electrodomésticos con CFC: frigoríficos e conxeladores

Aceites minerais e filtros procedentes de particulares

Aceite usado vexetal

Envases baleiros de residuos perigosos

Trapos e papel contaminado

Filtros de aceite e combustible

Calquera tipo de residuo admitido no punto limpo mesturado con outro

Residuos sen identificar

Calquera tipo de residuo perigoso cando sexa depositado por unha empresa ( de orixe industrial)

Lixo doméstica recollida no colector verde

Residuos perigosos que non sexan os especificamente indicados na columna do lado

Animais mortos

Residuos agrícolas ou gandeiros

Residuos procedentes da limpeza viaria

Residuos perigosos que sexan entregados en envases de mal estado.

Recipientes voluminosos que contiveran materiais tóxicos ou perigosos

Residuos infecciosos, clínicos, bio-sanitarios ou citotóxicos

Materiais explosivos, inflamables ou radioactivos


CONDICIÓNS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS

 • Papel e cartón: as caixas de cartón deberanse abrir e comprimir para reducir o volume dos residuos. Do mesmo xeito, o papel deberase presentar en bolsas ou caixas para evitar o seu esparcemento.
 • Plástico vexetal: presentarase libre de restos orgánicos e debidamente pregado para reducir o seu volume.
 • Vidro, fluorescentes e cristais varios: os residuos de cristais deberán acondicionarse de tal xeito que se evite a rotura e poda ocasionar riscos de seguridade para as persoas encargadas na manipulación dos residuos.
 • Escombros: debido á naturaleza destes residuos, deberanse presentar en sacos, cestos ou bolsas de plástico de 25 quilos como máximo.
 • Aceites minerais ou vexetais: presentaranse en garrafas ou botellas de plástico. Ambos residuos non se poderán mesturar.
 • As baterías de automóbiles deberán levar cerrados os depósitos que conteñen os ácidos para evitar o seu vertido e risco de queimaduras dos operarios que manipulen ditos residuos.
 • Disolventes, pinturas e vernices: prohíbese a mestura destas sustancias.
 • Frigoríficos e electrodomésticos con CFC: entregaranse sen que se produza a rotura do circuíto de refrixeración

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
 • Rus
 • Eng