- Tipoloxías Estado Actual ( Escala 1/500 )

Cartografía Histórica

Tipoloxías

Conservación

Idades da Edificación

T0- Cartografía Histórica

T1- Tipoloxías

T2- Conservación

T3- Idades da Edificación

Interese Arquitectónico

Interese Histórico

Interese Urbanístico

Usos da Vivenda

T4- Interese Arquitectónico

T5- Interese Histórico

T6- Interese Urbanístico

T7- Usos da Vivenda

Usos Planta Baixa

Grao de Ocupación

Grao de Protección

Número de Plantas

T8- Usos en Planta Baixa

T9- Grao de Ocupación

T10- Grao de Protección

T11- Número de Plantas

Tenencia

Ocupación de Vivenda

Prazas de Garaxe

T12- Tenencia

T13- Ocupacion de Vivenda

T14- Prazas de Garaxe